Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

Chính sách bảo mật và riêng tư

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là vấn đề rất quan trọng với Bayo. Xin vui lòng đọc bản Chính sách dưới đây để hiểu cách Bayo tiếp nhận và bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn.
  1. Thu thập thông tin cá nhân:
  2. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cơ bản của bạn khi bạn đăng nhập vào Bayo bằng tài khoản Facebook gồm tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, danh sách bạn bè trên Facbook. Các thông tin này do Facebook cung cấp khi bạn đồng ý khi đăng nhập vào Bayo bằng Facebook lần đầu tiên; Chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân trên để lựa chọn và đưa ra các thông tin du lịch phù hợp nhất với bạn.
  3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:
  4. Bayo cam kết rằng thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một các nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Bayo lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của Bayo Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không được gửi và chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  5. Bayo thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức:
  6. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.